Jan Theuns(1877-1961) Princenhaags schilder

Al eerder liet het Princenhaags museum het werk van Jan Theuns zien. Nu inmiddels weer 22 jaar geleden. De aanleiding om zijn werk opnieuw in een tentoonstelling te laten zien hebben is dat we langdurig veel werk van hem in bruikleen hebben gekregen.

Het Princenhaags museum heeft de afgelopen jaren van veel families werken mogen ontvangen die ook nooit eerder tentoongesteld zijn. Bijzonder is de kermis in Princenhage die jarenlang in de Rabobank hal in Princenhage hing. Toen de bank verhuisde kocht Rinus van Son dit schilderij met de belofte dat hij dat aan het museum zou nalaten. Het werk is onlangs gerestaureerd en krijgt een prominente plek in ons museum. Voor het eerst zijn ook de twee andere kermissen (Princenhage uit onze eigen collectie en Ginneken uit particuliere bruikleen) te zien.

Via dochter Diny kreeg het museum veel persoonlijke zaken van deze schilder die we ook een plek hebben gegeven.

Het Stedelijk Museum Breda en het Stadsarchief stelden werk beschikbaar zodat er een goed overzicht is van wat Theuns maakte.

Theuns was een groot bewonderaar van Rembrandt (er werd zelfs werk van hem onder Rembrandts naam te koop aangeboden). We laten een aantal van die werken zien. De nadruk willen we leggen op de band die hij in zijn werk had met Princenhage (vandaar de titel van deze tentoonstelling)

Praktische info

Op zaterdag 10 december a.s. om 16.00 uur zal Boudewijn van de Calseijde deze tentoonstelling openen.

Daarna is de tentoonstelling te zien op:
zondag 11 en 18 december 2022
8 en 22 januari 2023
5 en 19 februari 2023
5 en 19 maart 2023

Steeds van 13.00 tot 17.00 uur. Uiteraard kunt u ook een groepsbezoek bij ons aanvragen.

© Copyright - Princenhaags museum | Fotografie door Edwin Wiekens | Ingekleurde foto's door Coloriginals