Heeft Princenhage een eigen museum nodig?

“Voor de antwoorden, kom naar de tentoonstelling!”

Onder die titel opent het museum op 15 december a.s. om 19.00 uur zijn jubileum tentoonstelling. Het is op 12 december exact 30 jaar geleden dat een aantal Princenhagenaars starten met het verzamelen, bewaren maar vooral in beeld brengen van de historie van Princenhage. Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente en pas in de jaren 70 en 80 werd op de door Breda verworven grond gebouwd. Er veranderde veel en dus was het goed dat nagedacht werd hoe de historie in beeld te brengen.

De eerste jaren werden er tentoonstellingen op locatie georganiseerd. Als het bijvoorbeeld over het kerkelijke leven ging of de eerste Jan Theuns tentoonstelling werd daar de St. Martinuskerk voor gebruikt. Later kreeg het museum de beschikking over de aula van de protestantse begraafplaats Haagveld. Deze werd door de bouw van de nieuwe aula’s aan de Tuinzichtlaan niet meer gebruikt.

In deze voormalige aula heeft het museum in de loop der jaren vele thema’s onderzocht en in beeld gebracht. Je kunt dat allemaal tijdens de nieuwe tentoonstelling zien. Inmiddels al weer ruim 6 jaar geleden is het museum verhuisd naar de overzijde, naar de voormalige portierswoning van de begraafplaats. Er werd een expositie ruimte aangebouwd en vanaf dat moment ging het museum naast erfgoed ook actuele kunst exposeren. Erfgoed in de winter maanden en in de zomermaanden minimaal 5 exposities van kunstenaars uit Princenhage en/of Breda.

Omdat we de beschikking kregen over een prachtige binnentuin zijn er ook diverse culturele activiteiten geweest. Lunchconcerten en een aantal jaren tijdens de open monumentendagen modernere muziek.

Ook organiseerde we lezingen, vaak in combinatie met het thema van de tentoonstelling. Een aantal boek presentatie vonden plaats omdat het boek een relatie met Princenhage had. Zelfs in een documentaire (nog te zien in het kader van de maand van de geschiedenis) speelde het museum een rol.

Wij weten het antwoord op de vraag die we stellen wel, maar weten onze bezoekers dat ook? We gaan het ze vragen na hun bezoek. Voor het eerst heffen we geen entree (normaal € 3,00 p.p.) maar laten het aan de bezoeker over hoe ze in geld ons museum en tentoonstelling waarderen.

Praktische info

Wees welkom op:
16/17 dec 2023 (za/zo),
of op zondag:
7/21 jan,
4/18 feb,
3/17/24 mrt 2024
van 13.00 tot 17.00 uur.

De expositie is ook eventueel op afspraak te bezoeken via onze website.

© Copyright - Princenhaags museum | Fotografie door Edwin Wiekens | Ingekleurde foto's door Coloriginals