Haagsemarkt

De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sinds 1942 een woonwijk binnen de stad Breda. Op de Markt staan enkele statussymbolen van Princenhage als zelfstandig bestuurslichaam: de St. Martinuskerk, het voormalige raadhuis en de monumentale dorpspomp. Voorheen stond hier ook de obelisk ter herinnering aan de inhuldiging (de kroning) van koningin Wilhelmina in 1898, maar deze is verplaatst naar de Heuvelstraat. Elk jaar in september wordt hier ook de Princenhaagse kermis opgesteld. Andere feestelijkheden in Princenhage (en dat zijn er heel wat met het bloeiende verenigingsleven hier) vinden ook als regel plaats op de Markt: Carnaval, de Tien van ’t Aogje, de Vrijmarkt enzovoorts.

Tiendakkerdorp

Eerst stond hier de kerk, pas daarna ontstond het dorp. Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders is de huidige dorpskern pas ontstaan nadat de kerk gebouwd was. De bouw van de Martinuskerk begon in 1402. De nederzetting bij de kerk wordt voor het eerst vermeld rond 1500 en wordt meestal aangeduid als bij de Haagkerk. In de vroege zeventiende eeuw noemt men deze nederzetting kortweg Kerk en pas later duikt de naam Dorp op. Karel Leenders ziet duidelijke parallellen tussen deze ontwikkeling en de typologie van het tiendakkerdorp. De gehuchten van Princenhage waren volgens Leenders streken met een verspreide bebouwing en tal van kerkwegen die naar de kerk liepen, die eenzaam in de Kerkakker stond en pas later een centrum van een nederzetting werd.

De Haagsemarkt is ontstaan als een verbreding van de weg van Breda naar Bergen op Zoom (via de Haagweg, de Liesbosstraat, de Liesboslaan en de Sprundelsebaan). Waarschijnlijk rond 1500 is midden op deze weg een huis gebouwd en is een gedeelte van de weg afgesplitst als boomgaard hiervan, waardoor de huidige Liesbosstraat en Doelenstraat ontstonden en de Markt zijn driehoekige vorm kreeg.

Praktische info

Looptijd: van 16 januari t/m 27 maart 2022

Openingstijden: 16 en 30 januari, 13 februari en op 6, 13, 20 en 27 maart van 13.00 tot 17.00 uur.

Toegangsprijs: € 3,00 (vrienden gratis)

© Copyright - Princenhaags museum | Fotografie door Edwin Wiekens | Ingekleurde foto's door Coloriginals