Kathalijne Hes geboren (1970) in Rotterdam.

Ze is afgestudeerd in 1998 aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht, Illustratie. Vanuit het adagium Non Puto Facio [lat. niet denken maar doen] begint Kathalijne aan haar werk. De staat van zijn is haar vertrekpunt. Het is een niet vooropgezet plan dat associaties en sferen oproept die kunnen resulteren in spontane vondsten die hun oorsprong vinden in de beleveniswereld van de kunstenaar. Net als het afbladderen van een oude muur: de schoonheid ontstaat doordat het verval haar werk doet. Het verval is een natuurlijk proces, zonder vaste regels en vormen. Die toevalligheid die ontstaat vanuit ‘niet denken maar doen’, vormt de basis van Kathalijns werkwijze.

Iets onverwachts of abnormaals vinden of waarnemen, valt niet te plannen. Maar je kunt wel, áls het zich voordoet, de kans aangrijpen om zo’n ontdekking op een kunstzinnige manier te benutten. Het krijgen van een spontaan idee kan uiteraard niet worden geprogrammeerd, maar creativiteit begint immers daar, waar het georganiseerde ophoudt…

Kijk voor haar werk op haar website: https://www.kathalijnehes.com/

Ary Suiker geboren in 1950

Na opleiding Vrije Grafiek aan Academie St.Joost in Breda, heeft Ary samen met studiegenoot Menno Bollen een lithografische drukkerij / galerie Grafiek Plus opgericht om werk op steen voor BKR opdrachten af te drukken. Na werk voor diverse ontwerp/ reclame bureaus maakt hij nu overwegend Vrij Werk in de vorm van stenen en bronzenbeelden. Deze ontstaan na keuze van materiaal en thema. Na het vinden  van een ” vondst” die de weg wijst naar verdere uitwerking. Zo zijn de urnen ook ontstaan: vanuit vorm en symboliek van het ” hart ” is een serie ontstaan die aan muziekinstrument en fabeldier doet denken. De ” laatste Ademtocht ” gevangen in een bronzen visioen!

Het werk van Ary kun je ook zien op zijn website: https://www.arysuikerbeelden.nl/

Praktische info

De expositie van Kathalijne Hes en Ary Suiker is te zien vanaf vrijdag 1 april van 17.00 tot 21.00 uur en daarna 2 t/m 24 april, elke zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

De toegang is gratis, we houden ons uiteraard aan de dan geldende Coronaregels.

© Copyright - Princenhaags museum | Fotografie door Edwin Wiekens | Ingekleurde foto's door Coloriginals