BOA popt up

Van 4 tot en met 26 juni vindt de expositie ‘BOA popt up’ plaats verdeeld over twee locaties
te weten Het Gele Huis en het Princenhaags museum.
BOA staat voor Bredase Organisatie van Artiesten. 33 kunstenaars, voormalige leden van
deze kunstenaarsvereniging in Breda tonen hun recente werk. Daarnaast is er een
presentatie van vroeger werk.
De opening vindt plaats op 5 juni om 15.00 door Hans November, hoofd collectie, presentatie
en educatie van het Noord- Brabants Museum.
Kunstenaar Ruud Koenders is als curator aan deze expositie verbonden.
Deze expositie stond gepland in 2020 maar de covid pandemie heeft roet in het eten
gegooid. In de periode van twee jaar is er veel veranderd. Door samenwerking tussen Het
Gele Huis en Princenhaags Museum is het mogelijk een maand lang deze expositie te tonen.
De BOA vereniging is in 2011 opgeheven, echter bij ontmoetingen met kunstenaars in
Breda bleek BOA nog steeds te leven. Er was behoefte om weer gezamenlijk naar buiten te
treden en bekeken wordt of dit een vervolg krijgt in het opstarten van een nieuwe
kunstenaarskring in Breda. Laatste voorzitter Wim Schul en penningmeester Paul du
Chatinier stelden een BOA reünie voor, dit is uitgegroeid tot deze omvangrijke
dubbelexpositie.
BOA werd officieel opgericht in 1986, hoewel de groep kunstenaars al jaren ervoor actief
was. De bijeenkomsten vonden plaats in lokaal 01. Lex van Buitenen was de eerste officiële
voorzitter. Hij overleed in 2019. BOA vereniging was een actieve groep met als een van de
hoogtepunten de tentoonstelling 10 jaar BOA in de Stadsgalerij. Open atelierroutes,
tentoonstellingen, lezingen met een maaltijd in Electron, voor de Openbare Bibliotheek de
tentoonstellingen ’ Nederland Leest’ en de laatste tentoonstelling die werd gehouden in Hotel
Keyzer. Na meer dan 25 jaar was de conclusie dat de organisatie van BOA steeds door
steeds minder mensen gedragen werd en werd besloten tot opheffing. 29 dozen met 90
mappen van BOA zijn overgedragen aan het Stadsarchief. Resterend geld is geschonken
aan de Stichting Rolf Ter Veer Prijs, zeer gewaardeerd en actief lid en fotograaf Rolf Ter
Veer.

Openingstijden: vrijdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.
De expositie is vrij te bezoeken.
Adressen:
Princenhaags museum Haagweg 334, Breda www.princenhaagsmuseum.nl
Het Gele Huis Haagsemarkt 6 achter, Breda.www.hetgelehuisinprincenhage.com

Praktische info

Openingstijden: vrijdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

De expositie is vrij te bezoeken.

Van 4 tot en met 26 juni vindt de expositie ‘BOA popt up’ plaats verdeeld over twee locaties
te weten Het Gele Huis en het Princenhaags museum.

© Copyright - Princenhaags museum | Fotografie door Edwin Wiekens | Ingekleurde foto's door Coloriginals