Nieuwsbrief nummer 2 - 2019

200 jaar Johanneskerk

In het weekend van 23 en 24 maart besteed het Princenhaags museum aandacht aan 200 jaar Johanneskerk (zie poster).

We laten bijzondere zaken uit de 200 jarige geschiedenis zien. Bijzondere voorwerpen, bijzondere foto's en aandacht voor een aantal bijzondere mensen uit deze geschiedenis.

Een deel van de huidige tentoonstelling over de jaren 50 en 60 wordt hiervoor uitgeruimd. Een deel blijft staan omdat er veel belangstelling is voor deze tentoonstelling. Ook de film van Louis Kock wordt vertoond.

Op zaterdag 30 maart, en 6 en13 april zijn we ook open van 13.00 tot 17.00 uur. Op die zaterdagen kun je tevens een bezoek brengen aan de Johanneskerk en krijg je daar uitleg over het prachtige gebouw en het vernieuwde kerkehuis.

 
500 jaar René de Chalon
 
Op 5 februari jl. was de lezing over René de Chalon. Meer dan 200 mensen waren in de Waalse kerk aanwezig. Zeker 70 mensen hebben we teleur moeten stellen omdat er niet meer mensen in konden en mochten. De lezing zal in het najaar opnieuw georganiseerd worden.
Heb je je vriendenpas 2019 nog niet ontvangen?
 
Check even of je tenminste € 25,00 op RABO rekening IBAN:  NL19RABO0182442454  t.n.v. Stichting Princenhaags museum hebt overgemaakt, als dat zo is mail ons even. Dan kijken we dat na en bezorgen hem snel. Heb je nog niets overgemaakt? Ook in 2019 mogen we toch op je bijdrage rekenen?
Copyright © Princenhaags museum 2018, All rights reserved.


Ons email adres is:
info@princenhaagsmuseum.nl

Wil je deze nieuwsbrief niet ontvangen laat het ons weten.
Je kunt je via vrienden@princenhaagsmuseum.nl laten uitschrijven.