Op 12 december 1993 liet het Princenhaags Museum voor het eerst van zich horen. Op die datum organiseerde een groep enthousiastelingen een tentoonstelling in Sociaal Cultureel centrum De Koe waarbij een beroep werd gedaan op verenigingen om hun ‘historie’ te tonen. De dochter van de laatste burgemeester van Princenhage opende de tentoonstelling.
De dochter van Burgemeester Sutorius opent samen met wethouder van Fessem de eerste tentoonstelling van het Princenhaags Museum                  Foto: Frans van Son
Een jaar later kreeg de groep een verzoek om een tentoonstelling in te richting in het kader van de viering van ‘Princenhage 50 jaar bevrijd’. In 1995 was de werkgroep behoorlijk uitgebreid en op 23 mei passeerde de stichtingsakte bij de notaris en werd de stichting ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer S 106685 Zolang het streven van de stichting om een eigen ruimte te verkrijgen nog niet was ge-realiseerd, werd er jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd in de Martinuskerk. De expositie ‘Schilderachtig Princenhage’ trok meer dan 1500 bezoekers. Ook de daarop volgende exposities mochten zich verheugen in een grote belangstelling. Eind 2002 kwam het bericht dat de mogelijkheid bestond een eigen ruimte te verkrijgen. De aula van de begraafplaats Haagveld was beschikbaar. Zondag 25 mei 2003 was het zover. De eerste expositie in een eigen gebouw kon worden geopend. Deze stond in het teken van het Van Gogh jaar: ‘Facturen van Mevrouw Vincent van Gogh’. De relatie tussen van Gogh en Princenhage stond daar centraal. Middels rekeningen van Mevr. van Gogh, een tante van de schilder, werd een goed beeld gegeven van het leven van de gegoede burgerij rond 1900. Daarna volgden de exposities elkaar op: ‘Aanwinsten van het Princenhaags Museum’ -  ‘Princenhage van boven af gezien’ -  ‘Princenhage 1940-1945’ -  ‘4000 jaar wonen’ – ‘ Bouwen voor de Heer’ en ‘Van Veld naar Veiling’. De tentoonstelling van maart -  juni 2005 over de opgravingen in Princenhage en Prinsenbeek trok landelijke belangstelling. Uit archeologische vondsten bleek dat ons grondgebied al 4000 jaar geleden permanent bewoond was. De expositie ‘Van Veld naar Veiling’ trok vooral bezoekers met een agrarische achtergrond. Er kwamen zelfs oud-Princenhagenaars kijken die in 1951 geëmigreerd waren naar Canada. Al meteen na de oplevering in 2003 bleek dat het gebouw te klein was om de verkregen materialen goed onder te brengen. Weliswaar beschikt de stichting voor grotere voorwerpen over een depot, maar om foto’s, documenten en boeken goed te ordenen was uitbreiding noodzakelijk. Dankzij een bijdrage van de gemeente Breda, sponsoren en de donateurs van de stichting kon een vide worden gebouwd. Hierdoor ontstond een extra ruimte van ruim 25 m2.  Na de volledige inrichting kunnen belangstellenden deze ruimte ook gebruiken als studiezaal en kunnen zij de vele schenkingen en in bruikleen gegeven documenten bekijken en /of bestuderen.
Princenhaags Museum
Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage
Princenhaags Museum
Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage