Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage - Wie schrijft, die blijft: nieuwsgaring en -voorziening Princenhage                                 Cees Hoosemans bekijkt een TV                                                     programma waarin hij optrad Op zondag 11 september 2013 opende het Princenhaags Museum de nieuwe expositie met als titel 'Wie schrijft die blijft'. De aanleiding was onder meer de 50e jaargang van wat nu het Wijkblad Princenhage heet. Jan van den Broek, hoofdredacteur van het eerste uur,opende de tentoonstelling. Tijdens de tentoonstelling is het volledige archief van www.princenhage.net in te zien. De inhoud is een verrassende tocht door de berichtgeving over Princenhage in de afgelopen jaren. Uiteraard is het complete archief van het Wijkblad Princenhage te bekijken aan de leestafel (een echte aanrader en veel herkenning!), maar ook zijn er vele foto's te zien, boeken over Princenhage en Princenhagenaars als ook de voorgangers van het Wijkblad: Princenhaagse Courant, De Kleine Trom en het Parochieblad. Er zijn TV-programma's te zien waar Princenhage in centraal stond, er is muziek van Aogse bands. De expositie: Wie schrijft die blijft met uitgebreide aandacht voor de manieren waarop Princenhage nieuws bracht, Princenhaagse auteurs, fotoboeken, het Wijkblad, de jaarlijkse Lapteen, naar de moderne media: Princenhage.net (dat aan de 22e jaargang begint!) met nieuws en informatie over wonen, werken, winkelen en uitgaan in Princenhage, de websites van het Wijkblad, de verenigingen, de scholen en natuurlijk verschillende andere manieren om binnen de aandacht van Princenhagenaars te blijven zoals Facebook groepjes en nu dan ook Whatsapp clubjes. Lees De Kleine Trom van 65 jaar geleden Lees het jubileumnummer 5 jaar Kleine Trom 49 Jaar een wijkblad voor Princenhage. Eigenlijk al 65 jaar ! Wijkblad Princenhage viert groots het begin van de 50e jaargang. Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal. Maar even anders gezegd: het viert vandaag zijn 49e verjaardag en dit gebeurde na een zwangerschap die meer dan 8 jaar heeft geduurd, om precies te zijn vanaf 20 oktober 1967 toen het kind ontstond als Martinus Parochienieuws. Een blad waarin uiteraard het kerkelijk leven centraal stond. Princenhage groeide door, er kwamen zelfs andersdenkenden in de parochie wonen en men wenste meer diversiteit. Die wensen werden vervuld door het middenstandsblad Princenhage dat een andere, speelsere en universelere kijk op ’t  Aogje gaf met meer ruimte voor de ondernemers. De rest van het verhaal is dat er in januari 1976 een fusie tot stand waarbij de naam Princenhage bleef, later nog omgevormd tot Wijkblad Princenhage en het parochieblad van die tijd verdween weer om pas weer rond 2010 terug te komen onder de naam Schakels en dan heden ten dage: Lieve Hemel. Nu dan, september 2016, viert dit wijkblad, pronkend met de veren van meer dan 8 jaar Martinus Parochienieuws en middenstandsblad Princenhage, zijn 49e verjaardag met het begin van de 50e jaargang. Al die tijd is het dé bron van nieuws over Princenhage gebleven en hét promotiemedium van bedrijven, verenigingen en organisaties: proficiat nogmaals. Het begin van een echt wijkblad voor Princenhage ligt echter al op een veel vroeger tijdstip. Er bestaat nog een Princenhaagse Courant uit het begin van de 20e eeuw. Die krant werd indertijd uitgegeven door drukkerij Vermijs uit Oosterhout maar na de 2e wereldoorlog zijn er helaas geen complete exemplaren meer van overgebleven. De eerste pionier van een wijkblad voor Princenhage, een krant die meer dan alleen maar reclame bevatte, dat was de muziekvereniging St Cecilia, toen nog St Caecilia geheten, die op 1 januari 1951 uitkwam met het eerste officiële nummer van De Kleine Trom. Een maandblad voor Princenhage, uitgegeven door de Propag.-com der Kon. Harmonie “St. Caecilia” met als redactieadres….. Liesboschstraat 8, waar de heer Wil Dirven van de toenmalige Boerenleenbank - tevens bestuurslid van de Harmonie, jarenlang voorzitter van het St Nicolaascomité en later nog 25 jaar directeur van de bank- wel beschouwd mag worden als eerste redacteur. De Kleine Trom gaf natuurlijk nieuws over St. Cecilia, maar het was veel meer, het berichtte over tal van activiteiten in groot-Princenhage want ook het Heuvelkwartier dat in volle opbouw was hoorde er gewoon nog bij. De Princenhagenaar vierde nog gebroederlijk carnaval in Ter Dreef in het hotel/café van Jos Dam of later in De Kleiberg helemaal in de Oranjeboomstraat, samen met de Heuvelbewoners. Nog beter: de Princenhaagse ondernemers -met de Heuvelse erbij- hadden een spreekbuis waarmee de bevolking bereikt kon worden. Net zoals dat vandaag nog het geval is met Wijkblad Princenhage is de grootste pijler waarop het blad steunt de advertentie inhoud: 75% of meer ervan zorgt voor de financiering ervan. Het was een schot in de roos en het blad heeft bestaan tot juni 1969 per welke datum een deal gesloten werd met uitgeverij De Stem die de taak van de Kleine Trom overnam en Cecilia gedurende de 5 daarop volgende jaren in ruil daarvoor een subsidie van 1.000 guldens ’s jaars toekende. In al die jaren was De Kleine Trom dé spreekbuis voor het dorp, de plek waar je in de eerste plaats via de alles overheersende advertentie-inhoud alles kon vinden over het winkelen in Princenhage en dan het belangrijkste: lief en leed in de familie, sportberichten, de feesten… Er waren ook helaas dingen niet aanwezig, zoals kerkberichten en sterk commercieel gerichte content, wat geleid heeft tot het ontstaan van die andere bladen zoals het Parochienieuws en uiteindelijk is de geschiedenis dus zo gelopen dat er geen samenwerking ontstond tussen die nieuwelingen en De Kleine Trom. Je kan stellen dat het conglomeraat Parochienieuws/Middenstandsblad, later onder de naam Wijkblad Princenhage, het stokje overgenomen heeft in 1967 en 2 jaar later is De Kleine Trom, inmiddels verwaterd tot een reclame-only blad opgegaan in De Stem, exit dus. Samenvattend kun je dus wel zeggen dat Princenhage al een eigen wijkblad heeft sinds die eerste januari 1951. Ere wie ere toekomt: de eerste pionier, dat was ongetwijfeld De Kleine Trom die meer dan 18 jaar lang heeft bestaan. We zijn dus niet aan de 50e jaargang toe van een wijkblad voor Princenhage, maar we vieren nu al de 65e verjaardag! de expositie: Wie schrijft die blijft met uitgebreide aandacht voor de manieren waarop Princenhage nieuws bracht, in het nieuws kwam en in het nieuws hoopt te blijven. Dat overzicht gaat van de Princenhaagse Courant uit begin 1900 via filmjournaals en reportages naar De Kleine Trom, Princenhaagse auteurs, fotoboeken, het Wijkblad, de jaarlijkse Lapteen, naar de moderne media: Princenhage.net (dat aan de 22e jaargang begint!) met nieuws en informatie over wonen, werken, winkelen en uitgaan in Princenhage, de websites van het Wijkblad, de verenigingen, de scholen en natuurlijk verschillende andere manieren om binnen de aandacht van Princenhagenaars te blijven zoals Facebook groepjes en nu dan ook Whatsapp clubjes.