Stichting Princenhaags Museum komt voort uit een  werkgroep van de KontaktKommissie Princenhage,  later Dorpsraad Princenhage.
 Het bestuur wordt gevormd door:  Arjan Mulders – voorzitter  Frans Langen– secretaris  Ad van den Enden– penningmeester  en de leden Mart v.d. Berg,  Frans van Langen, Rini v.d. Linden,   Ab van Olphen, Kees van Oosterhout.  Contact:  Frans Langen, secr: Haagweg 334 bis  4813XE BredaTelefoon: 076 - 5143289  E-mail: info@princenhaagsmuseum.nl  Bankrelatie:  Rabobank Breda  IBANNUMMER: NL19RABO0182442454  Schenkingen/Bruikleen:  Wilt u materialen schenken aan het Princenhaags Museum,  neem dan contact op met Ab van Olphen – Haagweg 415  Telefoon: 076 – 5210680  Openingstijden Princenhaags Museum:  Iedere tweede zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur,  met uitzondering van de maanden juli en augustus.  Rondleidingen zijn op aanvraag mogelijk.  Informatie bij Kees van Oosterhout,  Telefoon: 076 – 5218025
Bent u al donateur van het Princenhaags Museum ? De Stichting Princenhaags Museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed van het dorp te bewaren, te documenteren en door thema-tentoonstellingen dichter bij haar bewoners, oud-bewoners en alle andere belang- stellenden te brengen. Veel werk wordt belangeloos verzet door de leden van het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers. De kosten van de dagelijkse exploitatie zoals huur van het gebouw, energie, tentoonstellingskosten, verzekeringen etc., kunnen we grotendeels opvangen dankzij de bijdragen van onze donateurs. Wanneer mogen wij u begroeten als donateur? Door overmaking van tenminste € 20,00 op Rabobankrekening IBAN:  NL19RABO0182442454  t.n.v. Stichting Princenhaags Museum steunt u  daadwerkelijk onze activiteiten. U heeft  dan gratis toegang tot alle door ons georganiseerde exposities en andere activiteiten. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het Princenhaags Museum.  U wilt eerst eens kijken?  Dat kan. ( Zie openingstijden ). Ons museum ligt aan de Haagweg 334bis ( naast de ingang van begraafplaats Haagveld ). Er is ruimte om de fiets te stallen en volop parkeergelegen- heid voor de auto. 
Princenhaags Museum
Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage
Princenhaags Museum
Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage
Het Princenhaags Museum is een erkende ANBI- instelling. Voor meer informatie klik hier: www.anbi-s.nl/stichting-princenhaags-museum