Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage secr.: Frans Langen - Haagweg 334 bis 4813XE Breda  Tel:  076-5143289      E-mail: info@princenhaagsmuseum.nl Hoe leuk is Princenhage dan wel? Het is heel bijzonder dat Princenhage in de 75 jaar dat het bij Breda hoort erin is geslaagd om een eigen karakter te behouden. In de tentoonstelling "Hoe leuk is Princenhage dan wel? " wil het Princenhaags Museum, i.s.m. de Stichting Princenhage dorp in Breda, laten zien hoe het komt dat Princenhage na 75 jaar samengaan  met Breda er toch in is geslaagd om de eigen dorpssfeer te behouden. Princenhage wordt niet voor niets "Dorp in Breda" genoemd.  Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan het opheffen van de gemeente op 1-1-1942. Uit diverse archieven heeft het museum attributen en documenten verzameld die inzicht geven in de gang van zaken met betrekking tot de annexatie  Er zijn tevens voorwerpen aanwezig die tot de opheffing een functie hadden in het Raadhuis op de markt dat gebouwd werd in 1792. Op diverse landkaarten en kadasterkaarten is te zien hoe groot  de gemeente was. Dit gedeelte blijft het  hele jaar een vast onderdeel van de expositie.  Veel meer aandacht wordt besteed aan het Princenhaagse karakter. De aandacht gaat uit naar mensen, verenigingen, organisaties en bijzondere feesten. Vooral de periode na 1942 wordt daarin belicht. Omdat de tentoonstelling heel 2017 loopt zullen er om de drie maanden wisselende aspecten worden getoond. Welke rol speelde bv. carnaval en de Torenhaanfeesten in dat Princenhaags karakter. Hoeveel bloeiende verenigingen telt het dorp wel niet. Dat alles leidt tot de slotsom: Hoe leuk is Princenhage dan wel? De tentoonstelling is voor de eerste keer geopend op zondag 15 januari en daarna op 12 februari en 12 maart  van 13.00 tot 17.00 uur. Ook is het museum iedere woensdagochtend open van 10.00 tot 12.00 uur. Over de openingsdagen na maart brengen wij u later op de hoogte.    Fotoalbum van de opening.                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dit geschilderde wapen van Princenhage heeft  tot                                                                                                                          1968 gehangen in het Raadhuis op de Haagsemarkt.