Films
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813XE Breda, Princenhage
Duik in onze historie Op zondag 11 maart, en 8 april opent het nieuwe Princenhaags museum van 13.00 tot 17.00 uur zijn deuren. Het museum is ook iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.          Tijdens de éérste expositie in het nieuwe pand duiken we éérst in onze historie, een hoop items zijn de afgelopen jaren al tevoorschijn gekomen bij de diverse thematentoonstellingen. 500 jaar Roode Hert Op 27 januari 2018 bestond Het Roode Hert 500 jaar. Tevens vierde Piet en Anneke de Jong dan hun 30 jarig jubileum als uitbaters van “de huiskamer van Princenhage”. De geschiedenis van de op een na oudste kroeg van Noord-Brabant is bijzonder. Op 27 januari 1518 verkocht Pastoor de Bruyn het huis Den Hert aan de Haagsemarkt aan Gielis Beys die er onder de zelfde naam een herberg begon. Na 500 jaar is Het Roode Hert nog steeds een herberg. Deze Gielis Beys had een kleinzoon Gielis Cornelis Beys. Deze is in 1572 getrouwd met Madeleine Plantijn, een dochter van een beroemde drukker. De familie Plantijn liet zich graag portretteren. Zie de hiernaast afgebeelde portretten van Gielis Cornelis Beys en Madeleine Plantijn. Met foto’s en teksten zullen we deze geschiedenis belichten. 
Louise Stratenus Op deze laatste twee openingsdagen van de huidige tentoonstelling in het museum, schenkt het Princenhaags museum aandacht aan de schrijfster Louise Stratenus die van 1876 tot 1880 in Princenhage, Haagsemarkt 22 woonde en schreef. Zij keerde terug na vele omzwervingen in 1901 om haar moeder te verzorgen. Ze overleed op 20 maart in 1908 en werd begraven op Haagveld. Ze schreef heel veel onder meer 'Lindendaal'. Een roman die over het leven op Boschdal gaat dat zich in het huidige Prinsenbeek af- speelde. Dit werk werd vertaald in leesbaar Nederlands door Petra Cornelisse in samenwerking met Nannie van Berkum en Sjoerd Eeftens.Nannie van Berkum, gegrepen door het werk en het mysterieuze leven van Louise Stratenus zal op 6 maart in een besloten bijeenkomst van het Princenhaags museum en de Heemkundegroep 'Op de Beek' haar navorsingen in de vorm van een biografie presenteren. Daarna zal het Princenhaags museum er op inspringen en twee expositiedagen extra aandacht besteden aan deze bijzondere schrijfster evenals natuurlijk aan het boek van Nannie van Berkum 'Louise Stratenus, Een schrijvende freule'. Het boek is naast de reguliere boekhandel ook in het museum te koop. Lezing over het leven van Louise Stratenus Op 6 april a.s.om 19.30 zal Nannie van Berkum, de biografe,  samen met het Princenhaags museum en Heemkundekring Op de Beek een lezing in het museum over Louise Stratenus houden. Aanmelding voor de lezing via: info@princenhaagsmuseum.nl  (kosten € 3,00 p.p., vrienden van het museum en Heemkundekring gratis) Het museum is ook iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.