Films
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813XE Breda, Princenhage

Duik in onze historie

Op zondag 14 januari, 18 februari, 11 maart, en 8 april opent het nieuwe Princenhaags museum van 13.00 tot 17.00 uur zijn deuren. Tijdens de éérste expositie in het nieuwe pand duiken we éérst in onze historie, een hoop items zijn de afgelopen jaren al tevoorschijn gekomen bij de diverse thematentoonstellingen. Daarnaast bestaat op 27 januari 2018 Het Roode Hert 500 jaar. Tevens vieren Piet en Anneke de Jong  hun 30 jarig jubileum als uitbaters van “de huiskamer van Princenhage”. De geschiedenis van de op een na oudste kroeg van Noord-Brabant is bijzonder. Op 27 januari 1518 verkocht Pastoor de Bruyn het huis Den Hert aan de Haagsemarkt aan Gielis Beys die er onder de zelfde naam een herberg begon. Na 500 jaar is Het Roode Hert nog steeds een herberg. Deze Gielis Beys had een kleinzoon Gielis Cornelis Beys. Deze is in 1572 getrouwd met Madeleine Plantijn, een dochter van een beroemde drukker. De familie Plantijn liet zich graag portretteren. Zie de hiernaast afgebeelde portretten van Gielis Cornelis Beys en Madeleine Plantijn. Met foto’s en teksten zullen we deze geschiedenis belichten. Vanaf 14 januari 2018 is het museum ook iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.