Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Iedere inwoner van Princenhage kent wel Huize Mertersem, het statige gebouw, nu op de hoek Esserstraat/ Haagweg, waar vanaf 1990 tien jaar lang het postkantoor was gevestigd. Oorspronkelijk meerdere panden, die in delen werden aangekocht door kunsthandelaar Vincent van Gogh, oom van de gelijknamige schilder, en die in 1873, in de stijl van een landhuis tot één prachtig domicilie werden verbouwd. Bij zijn overlijden in 1888 bezat oom Vincent 18.000 m2 grond in Princenhage, w.o. bouwland, weiland en uiteraard de tuin met serres en tuinmanswoning achter Huize Mertersem. Na zijn overlijden in 1888 bleef zijn weduwe de “douairière Vincent van Gogh” in het huis wonen. In november 1889 verhuisde ze voor korte tijd naar Den Haag, maar kwam een jaar later weer terug naar het landelijke Princenhage, De prachtige tuin van 4500 m2 en gebouwen, in de Engelse stijl aangelegd moet een van de beweegredenen zijn geweest om aan Princenhage de voorkeur te geven boven het stadse Den Haag. Mevrouw Cornelia van Gogh-Carbentus wordt na haar overlijden op 13 mei 1913 bij haar man bijgezet op het protestantse kerkhof Zuilen. Het Princenhaags Museum is in het bezit van een stapel rekeningen van diverse leveranciers uit heel Nederland. Natuurlijk voor een deel ook rekeningen van de plaatselijke of Bredase middenstand, maar mevrouw had toch een duidelijke voorkeur voor landelijk gerenommeerde bedrijven, als het kon “hofleveranciers” uit Den Haag. Een vrouw van stand. Zonder twijfel was de weduwe Cornelia van Gogh-Carbentus “een vrouw van stand” die met haar, deels inwonende, personeel kon leven van het vermogen dat haar man, oom Vincent, had nagelaten bij zijn overlijden in 1889. Op 6 november 1850 was zij in Den Haag met hem in het huwelijk getreden. Het huwelijk bleef kinderloos. Voor onze huidige begrippen was de medefirmant van het Huis Goupil, met filialen in Parijs, London, Den Haag en Brussel, toen hij stierf multimiljonair. In een publicatie van juli 1977 van de werkgroep Haagse-Beemden vinden wij een opsomming van 192 schilderijen, deels van reeds bekende of van op een later tijdstip “gearriveerde” schilders. We missen wel de naam van neefje Vincent, die teveel “experimenteerde” en bovendien uit de gratie was geraakt. Hij werd door oom Vincent in 1887 expliciet uit het testament geschrapt. Op de kleintjes letten. De heer en mevrouw van Gogh-Carbentus bezaten bovendien een goed gevulde effectenportefeuille t.w.v. 268.691,00 gulden. In hoeverre mevrouw van Gogh nog zou kunnen profiteren van de aandelen van de Russische Spoorwegen is niet bekend, maar na aftrek van de diverse legaten kreeg zij het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke boedel toegewezen en zou daarmee tot haar levenseinde goed verzorgd zijn. Mevrouw van Gogh-Carbentus resideerde af en toe in Den Haag en in Menton ( Franse Riviéra ). Ze nam het er goed van, maar gooide het geld niet over de balk. Er werd niet snel iets vervangen, als het even kon dan werd het gerepareerd blijkt uit de fakturen die in ons bezit zijn. Uit de commentaren van de leveranciers, informeerde ze zich naar “koopjes” vroeg om extra korting. De factuur werd prompt bij ontvangst, meestal per postwissel, op het Princenhaags postkantoor betaald. Mevrouw van Gogh-Carbentus ondersteunde vele nobele doelen en was o.a. honorair lid van de Harmonie Cecilia. Ook was zij een belangrijk lid van de Protestantse gemeente aan wie zij tijdens haar leven en later via haar testament e.e.a. liet toekomen, waaronder een paar armenhuisjes.
Home