Prin
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Hoe leuk is Princenhage dan wel? Het is heel bijzonder dat Princenhage in de 75 jaar dat het bij Breda hoort erin is geslaagd om een eigen karakter te behouden. In de tentoonstelling "Hoe leuk is Princenhage dan wel? " wil het Princenhaags Museum laten zien hoe het komt dat Princenhage die dorpse saamhorigheid heeft bewaard. Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan het opheffen van de gemeente op 1-1-1942. Uit diverse archieven heeft het museum attributen en documenten verzameld die inzicht geven in de gang van zaken met betrekking tot de annexatie  Er zijn tevens voorwerpen aanwezig die tot de opheffing een functie hadden in het Raadhuis op de markt dat gebouwd werd in 1792. Op diverse landkaarten en kadasterkaarten is te zien hoe groot  de gemeente was. Dit gedeelte blijft het  hele jaar een vast onderdeel van de expositie.  Veel meer aandacht wordt besteed aan het Princenhaagse karakter. De aandacht gaat uit naar mensen, verenigingen, organisaties en bijzondere feesten. Vooral de periode na 1942 wordt daarin belicht. Omdat de tentoonstelling heel 2017 loopt zullen om de drie maanden wisselende aspecten worden getoond. Welke rol speelde bv. carnaval en de Torenhaanfeesten in dat Princenhaags karakter. Hoeveel bloeiende verenigingen telt het dorp wel niet. Dat alles leidt tot de slotsom: Hoe leuk is Princenhage dan wel? Hoe leuk is het in Princenhage-Breda? 75 Jaar na het samengaan van de gemeenten Breda en Princenhage zijn twee dingen wel duidelijk geworden. Breda is op de eerste plaats verrijkt met een welvarend stadsdeel mét veel ruimte om te bouwen, dat door alle jaren heen tóch een eigen identiteit heeft weten te bewaren. Dankzij de kracht van de vele verenigingen waar ook nieuwe bewoners uit alle windstreken naadloos in integreerden. Reken daarbij nog het bijzondere, deels agrarische karakter van Princenhage, een krachtig ondernemersleven dat opbloeide vanaf de jaren '50, onderwijs voor de vele jongeren. Daarnaast op de tweede plaats: het bleef daarom leuk voor de Princenhagenaars én voor de nieuwelingen, want nergens in Breda -en we hopen nu niet teveel tegen de schenen van de Ginnekenezen te schoppen want eerlijk gezegd is het daar ook niet slecht- is het zó leuk wonen, werken en vooral leven als in Princenhage. Een overzichtelijk dorp in Breda, met een ondernemersplatform, een actieve wijkraad, mooie huizen, prima scholen, winkels, verenigingen en goede voorzieningen. in deze nieuwe expositie van het Princenhaags Museum wordt de sluier opgelicht. De officiële opening is gebeurd door de motor van Princenhage en wel door de laatste 3 voorzitters van de DORPSRAAD Princenhage, Dorp in Breda: Han Broeders, Jos Schlangen en Marian Verheij. Boudewijn van de Calseyde, historicus, zal in de openingsrede kanttekeningen zetten bij de geschiedkundige aspecten van het samengaan van Princenhage met Breda, of, zoals de tegenstanders zeggen: de annexatie van Princenhage. Werd het niet juist nóg leuker om in Princenhage te wonen dan eerst?
Home