Prin
-
Iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis zal smullen van de tentoon-stelling ‘Naar de fabriek’, die door het Princenhaags Museum is samengesteld. Door middel van vele foto’s, documenten, reclamemateriaal, jubileumboeken, affiches enz. krijt u een beeld van de vele fabrieken die aan het eind van de 19de eeuw zich op Princenhaags grondgebied vestigden. Dat ‘wij’ in vroeger tijden een grote gemeente waren blijkt uit het feit dat Princenhage grof gezegd bij het Liesbos begon en zich uitstrekte tot aan de vestingwerken in Breda, die in 1870 geslecht zijn. Hierdoor kwam er op Princenhaags grondgebied meer ruimte voor industrieën. De industrie die rond 1875 begon in onze omgeving vestigde zich voor een groot gedeelte op Princenhaags grondgebied zoals de Hollandse Kunstzijde Industrie (HKI) later bekend als ENKA en de IGB. Op de tentoonstelling is ook de geschiedenis van de Etna, van 't Jammeke en van de suikerfabriek te vinden. Zelfs Kwatta had een tweede fabriek op Princenhaags grondgebied. De familie Rüttchen begon in begin 1900 met carrosseriefabriek De Ley op de plaats waar nu supermarkt AH is gevestigd, zie onder
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Home