Prin
-
RONDOM HET EILAND TOT AAN DE KOE Een doorgaande weg (Breda - Bergen op Zoom) is altijd al aantrekkelijk geweest voor ambacht, handel en verkeer. Het grote aantal nering-doenden en ambachtslieden valt dan ook op.  Die waren er niet alleen voor de Princenhaagse bevolking maar ook voor de doortrekkende boeren en tuinders, fabrieksarbeiders op weg naar de eerste fabrieken van Breda, handelaren,  militairen op oefening enz., enz..  Vanaf de markt tot aan De Koe kon men in de vooroorlogse Liesbos- en Doelenstraat, o.a. terecht bij een bank, smederij, tuigmakerij, wijnhandel, kruideniers, een slager, een café, autoverhuur, diverse  handelaren en een brouwerij. Een bedrijvigheid die nog verlevendigd werd door de stoomtram die vanaf het eind van de 19 e  eeuw Breda verbond via de Liesbosstraat met westelijk Brabant en via de Haagsemarkt met  Antwerpen.  De verkeersdruk op de smalle straat nam in de jaren 60-80 nog toe tot het moment dat de rondweg Breda gereed was. Het grote verkeer is intussen verdwenen net als de meeste bedrijven; zelfs het “Rode Winkeltje” ging met pensioen.  Oorspronkelijke winkelpanden kregen een pure woonfunctie en de de geëxposeerde straten  kunnen zich verheugen in de komst van jonge gezinnen. Met medewerking van diverse (oud)bewoners kan het Princenhaags Museum weer bijzondere foto’s en documenten uit het verleden en heden  van de Liesbosstraat en Doelenstraat tonen.
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Home