Prin
    Ereboog ingang Liesbosstraat ter ere     van Koningin Wilhelmina 1898                                                                                                  (foto schenking fam. Jacobs)   
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Rondom het eiland tot aan De Koe Onder de titel ”Rondom het eiland tot aan De Koe” organiseert het Princenhaags Museum in het komende half jaar een expositie over de historie van de Liesbos- en de Doelenstraat. De titel typeer t ook de geografische ligging van een  van de oudste straten van Princenhage. Al in de Middeleeuwen moet er een weg gelegen hebben in de richting van Bergen op Zoom.  De huidige Haagsemarkt vormde ook toen al een belangrijk kruispunt van wegen die vanuit alle windrichtingen samen kwamen bij de Middeleeuwse Martinuskerk. Het is dan ook logisch dat Gielis Beys,  schepen van Princenhage en wiens zoon later de op één na jongste dochter van de beroemde Antwerpse drukker Plantijn zou huwen,  begin van de 16 e   eeuw in dat centrum zijn herberg inrichtte.  De Liesbosstraat, in het begin nog samen met de huidige Doelenstraat,  begon als een zeer ruime weg in de breedte van de toenmalige markt. Omstreeks dezelfde periode wordt midden op die weg, aan de westzijde van de markt het eerste huis gebouwd voorzien van een grote boomgaard. In de loop der tijd maakte deze boomgaard plaats voor huizen en het “eilandje” was een feit. Vermoedelijk om een duidelijk verschil te kunnen maken tussen beide wegen (straatnamen kwamen van gemeentewegen pas in 1907) werd de Liesbosstraat de “Grootestraat” en de Doelenstraat “het Slijk- of Slikstraatje” genoemd. De beide straten komen (nog steeds) uit op het “Mauritspleintje”. Geen officiële naam, de overheid betitelde het overigens op kaarten als “Plein den Bogt”, maar in de volksmond en zeker bij de bewoners nog volop in gebruik. De namen worden bevestigd door de postkaarten en documenten van toen die in de expositie zijn te zien. Met medewreking van diverse (oud)bewoners kan het Princenhaags Museum weer bijzondere foto’s en documenten uit het verleden en heden van de liesbosstraat en Doelenstraat tonen.                                                                                                                                                     
Home