Prin
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Onze Mastbosstraat Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter geheel. Voor 1907 werd deze straat de Dreef genoemd en maakte hij dus onderdeel uit van de Dreef van Princenhage naar het Mastbos. Zie verder onder de Dreef. Vanaf 1811 maakte de straat onderdeel uit van de Napoleonsweg van Parijs naar Brussel, Antwerpen, Breda, Keizersveer, Utrecht en Amsterdam. Zie hiervoor verder onder de Rijsbergseweg. De Mastbosstraat heeft sterk het karakter van een zogenaamde oude rijksweg. Hij is kaarsrecht, omzoomd met zware eikenbomen en er staan lange rijen lage huisjes aan. Hij zou met zijn lintbebouwing zó in Vlaanderen kunnen liggen. Zie voor de oude rijkswegen verder ook onder de Rijsbergseweg. Tietaai Pas bij besluit van de gemeenteraad van Princenhage van 31 juli 1907 kreeg de straat een eigen naam: de naam Mastbosstraat, waarschijnlijk naar analogie van de naam Liesbosstraat. Rond 1900 (en tegenwoordig ook nog wel) werden en worden de huisjes aan de Mastbosstraat in de volksmond de Tietaai genoemd. Deze bijnaam is afkomstig van Kee Tietaai, een winkel-ierster die kippeneieren verkocht. Een tiet is een kip en een aai is een ei. Het tramdepot De Mastbosstraat heeft een grote rol gespeeld in de ontsluiting van de omgeving van Breda in de negentiende eeuw door stoomtramlijnen. Hier was de stelplaats gevestigd van de Zuid- Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. Dit gebouw bestaat nog steeds, zij het dat het onderdeel is van een veel groter en moderner gebouw. Inmiddels wordt dit gebouw al jaren niet meer gebruikt als busremise. Het complex is niet beschermd als moment en zal naar verwachting in 2016 worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.
Home