Prin
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Princenhage “Ondergronds”, “De oudste Princenhagenaar 7000 jaar oud? In samenwerking met de Archeologische Dienst van de gemeente Breda exposeert het Princenhaags Museum  vondsten vanaf de Midden Steentijdperiode.  Alleen op deze wijze worden details goed zichtbaar. Op grond van het verdrag van Malta uit 1992 werd ook het gebied tussen de Princenhagelaan en  de HSL onderzocht. De Bredase archeologen moesten het tijdstip van de vroegste bewoning van dit gebied  bij Princenhage bijstellen. Zij kwamen tot de conclusie dat de hoge dekzandrug aan de Overaseweg naar de lager gelegen gebieden bij de Procureursdreef gespoeld zijn. We hebben het dan hier over voorwerpen en gereedschappen van vuursteen. Mogelijk hadden de jagerverzame-laars uit de Midden Steentijd (tot ca. 4900 voor Christus) hun basiskamp aan de Overaseweg om van daaruit voedsel te verzamelen en te jagen in de drassige gebieden langs de Aa of Weerijs. Dit integestelling tot eerdere opgravingen in het gebied Steenakker waar sporen van paalwoning werden gevonden van 2000 jaar voor Christus. Tijdens hun speurtochten hadden ze zelfs gereedschap bij zich om ten allen tijde vuurstenen te kun-nen bewerken. Zo zijn er messen gevonden, schrabbers (soort krabber), stekers, pijlpunten en boortjes. Uiteraard zijn er ook objecten die de laatste jaren gevonden zijn op Princenhaags grondgebied uit verschillende perioden na Christus tentoongesteld. Voorwerpen uit de IJzertijd, de Middeleeuwen en de tijd van de Spaanse  en Hollandse belegeringskampen tijdens de 80-jarige oorlog. Het gebied van Princenhage ( tot eind 19e eeuw tot voor de poorten van Breda ) is met recht een historisch belangrijk gebied te noemen. De Markt ( nu Haagsemarkt genoemd ) ligt op een hoge zandrug en was ooit een kruispunt van belangrijke wegen. De oost-westverbinding van Breda naar Bergen op Zoom en VOC-stad Middelburg v.v. kruiste de noord- zuidverbinding van Antwerpen naar Breda en de Hollandse steden. Vanuit militair oogpunt was dit tevens een strategisch belangrijke positie die je moest bezitten wilde je tegen de vestingstad Breda iets beginnen. De dalen en “uiterwaarden” van de rivieren de Mark en Aa of Weerijs zorgden voor veel natte gebieden tussen de dorpskernen van Princenhage en Breda. De kunst was om de hoger-liggende dorpen en wegen te beheersen en via deze wegen zou dan vervolgens de aanval of beleering van de vestinstad Breda worden gelanceerd. In 1624 begon de belegering van Spinola die zelfs acht maanden, tot ver in het jaar 1625, duurde. In die tijd was het Graaf van Isenburg die het bevel voerde over het hoofdkwartier in Princenhage en de sector tussen Nieuwveer en Ulvenhout controleerde. Bijna identiek dezelfde sector lag, weliswaar 12 jaar later, onder verantwoording van Willem van Nassau, in dienst van Frederik Hendrik, tijdens de belegering van de stad Breda in 1637. Dan komen eind 18e eeuw ook nog een de Fransen die vanuit Princenhaags grondgebied Breda onder vuur nemen. Al deze activiteiten hebben er voor mede gezorgd dat door al die legerkampen putten werden gegraven om afval te storten, dingen te verbergen, gewoon vergeten of werden achtergelaten.
Home