Prin
De sportclub van de Princenhaagse jonge Boerinnen behaalde in 1959 op een interkring sportdag in Uden al eerste prijzen.
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
In de loop van de jaren 20 van de vorige eeuw kwam er steeds meer behoefte aan vaktechnische vorming van de jonge boeren. Vanuit die behoefte richtte de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) een organisatie op waarin de jonge boeren en later de jonge boerinnen zich beter konden bekwamen in aspecten van het boeren- en tuindersbedrijf: de Rooms-katholieke Jonge Boerenstand (RKJB). Dit werd vorm gegeven door het oprichten van plaatselijke afdelingen. In dit verhaal en in onze tentoonstelling beperken wij ons vooral tot de afdeling Princenhage. Binnen de afdeling werden allerlei zaken georganiseerd die de vakkennis bevorderden. Zo kwamen er proefvelden waar gewassen verbeterd werden. Er waren cursussen voor pluimveeteelt, boekhoudkunde en varkensbeoordeling , maar ook ploeg- en spit-wedstrijden en vanaf de 1937 begon men met sportbeoefening. Na de tweede wereldoorlog kwam daar nog een cultureel gedeelte bij waarbij toneel en declamatie een belangrijke rol vervulden. De jonge boeren en boerinnen uit Princenhage behaalden de meeste successen op het gebied van cultuur en sport. De tekst in het logo 'Cruce et aratro' (met kruis en ploeg) geeft de nauwe band aan van de organisatie met de Katholieke kerk. Vooral in de vijftiger jaren waren die banden erg knellend. Toen begin jaren vijftig in Princenhage een toneelstuk werd opgevoerd door de jonge boeren waarin één jong meisje meedeed, moest er bij elke repetitie en uitvoering een geestelijke aanwezig zijn. Als er een processie in Princenhage werd gehouden zoals het ronddragen van het beeld van Maria van Fatima in mei 1965 werd er een beroep gedaan op de jonge boerenstand. In 1953 was er in de Martinuskerk en toneelspel Offer om Offer. In dit spel was een belangrijke rol weggelegd voor de leden van de RKJB Princenhage. De sportafdeling van Princenhage was bij andere sportclub gevreesd. In de tentoonstelling kunt u nog een aantal bekers bewonderen van de vele prijzen die behaald werden. De organisatie de RKJB was erg gestructureerd. Iedere afdeling was zelfstandig en een aantal afdelingen samen vormden een kring. Alle kringen samen hadden een centraal bestuur, dat werd samen-gesteld uit leden van de kring- besturen. Ook hierin heeft Princenhage altijd een rol van betekenis gespeeld. Ook op maatschappelijk gebied deed de vereniging volop mee. Bij activiteiten die georganiseerd werden door kerkelijke instantie was de RKJB betrokken. Al in 1953 gingen jonge boerinnen uit Princenhage mee als brancardier naar Lourdes.
Bezoekers bekijken aandachtig de foto's en de documenten.
Home