Princenhaags Museum
                                                        Cecilia Princenhage sinds 1871.
                                                                                                                                                              Het bestuur uit 1936 met v.l.n.r. staand: A. Nooijens.                                                                  F.Hanegraaf, F.Bakkeren, C. Willemsen, A. Blom                                  
                                                                 zittend: W.Speek (penn) A. Anssems (geestelijk adv.)                                                                                 G. Manders Voorzitter, C.Peels directeur,                                                                                 J. Baijings, de secretaris.
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Vooral de film is een feest van herkenning! Het Princenhaags Museum organiseert in samen- werking met de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage een expositie over de geschiedenis van de oudste harmonie van Breda en omstreken. Harmonie Cecilia is opgericht in 1871 in Princenhage. De Posthoorn, de plaatselijke herberg, fungeerde als vereniginglokaal. Daar werd gerepeteerd, vergaderd, vonden uitvoeringen plaats en werden muzikanten opgeleid. In 1875 verandert de naam in Koninklijke Harmonie Cecilia. Koning Willem III besluit hiertoe nadat de toenmalige dirigent, Joh. Madlener een parademars had gecomponeerd en aan hem had opgedragen. De harmonie had een duidelijke band met het dorp Princenhage, getuige de vele concerten die werden gegeven naar aan- leiding van bijzondere gebeurtenissen in het dorp. Het kent ook andere vormen van cultuur. Zo heeft  de harmonie een eigen toneelafdeling, Er komen avondvullende toneelvoorstellingen en tussen de bedrijven speelt (een gedeelte van) de harmonie enkele muziekstukken. In 1907 werd de heer C. Peels, later onderkapelmeester van de militaire muziekkapel van het zesde Regiment Infanterie te Breda, benoemd tot directeur en bleef dat tot 1958. Een unicum, 51 jaar onder leiding van dezelfde dirigent! In 1949 promoveerde Cecilia als eerste vereniging in West-Brabant naar de superieure (hoogste) afdeling. De tentoonstelling richt zich voornamelijk op de eerste 100 jaren van het bestaan van de harmonie, maar ook de huidige vorm wordt niet vergeten. Tijdens openingstijden in het weekeinde van 18 september zullen enkele leden uitleg geven over diverse instrumenten en laten horen waartoe muzikanten in staat zijn. Er is ook een filmvertoning met beelden uit Princenhage uit de periode 1939-heden. Een feest van herkenning met vele bekende gezichten uit Princenhage én het dorp zelf in vroeger tijden. Kom kijken, misschien zie je jezelf voor het eerst in je jonge jaren! In 1929 organiseert de Koninklijke Harmonie Cecilia Princenhage van 15-18 augustus muziekfeesten waaraan 25 muziekverenigingen deelnemen waaronder de Koninklijke Militaire Kapel. Het moet een ware attractie zijn geweest voor de hele omgeving, want de Zuid-Nederlandsche Tramweg Maatschappij laat extra trams rijden richting Breda, Zundert en Oudenbosch. Op het feestterrein was ook een kermis met o.a een zweefmolen, luchtschommel, schiettent en een paardensport tent en een consumptietent waarin een jazzband speelt. Dat alles is terug te vinden in het programmaboekje van 76 pagina's met advertenties van nagenoeg alle Princenhaagse ondernemers en bedrijven
Home