Prin
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Bewegende Beelden - Film kijken in het Princenhaags Museum. In het Princenhaags Museum worden op vier schermen films gedraaid van gebeurtenissen uit het Princenhaagse leven van de laatste 60 jaar. De oudste film uit 1946 geeft een korte impressie van het priesterfeest van Mels Aarts. Uit de jaren 50 worden films vertoond van o.a. de intocht van Sinterklaas in 1952 en 1954 en van de sacraments-processie, waarbij de hele route van de processie versierd werd met bloemtapijten. Deze films zijn beschikbaar gesteld door de fam. Heesters. Mevr. Klep filmde in begin 70-er jaren het leven op de kleuterschool Sint Jozef (naast de Mariaschool) en het afscheid van Juffrouw Bastiaansen. Frans Langen legde een dagje uit in 1974 in het Liesbos met zijn 2de klas vast en dat deed hij ook met het schoolverlaterkamp van de Bernardusschool in 1974. Uit de jaren 80 komen de films van de tuinbouwbedrijven van Toon van Gurp en Rien Klemans. Ook is te zien dat Princenhage in het nieuws was tijdens de kernramp van Tsjernobyl. De videogroep van het Princenhaags Museum maakte opnamen van De Aogse Festatie in 1996 met optredens van o.a Cecilia, Jongerenkoor, Cantabilé, BSUR, Princenhaags Mannenkoor, 2Swing4U, Martinuskoor, Meertenzangertjes, Aogse Bluf en Doskonale. Kortom een feest van herkenning voor iedereen die eraan meedeed. De toeschouwertjes van toen zijn immers ook 14 jaar ouder. In 1998 vierde Princenhage het 800-jarig bestaan. Alle feestactivitei-ten werden op film vastgelegd en worden getoond in een compilatie van 35 minuten. Dezelfde videogroep met Jo Kint, Louis de Weert en Gerard de Roos volgde van 2000 tot 2008 de ontwik-kelingen rond de verbreding van de A16 en de aanleg van de HSL. Een ware documentaire. Het zou te ver voeren om alle bekende en minder bekende Princenhagenaars en hoogwaar-digheidsbekleders op te noemen, maar toch….. te zien zijn ondermeer Bisschop Muskens, de burgemeesters Merckx en Rutten, de wethouders Gielen en Oomen, maar toch vooral de vele Princenhagenaars die bij de activiteiten betrokken waren als deelnemer of als toeschouwer. Het assortiment varieert van: Priesterfeest van de broer van Tilo Aarts in 1947, Beelden van de HSL aanleg van 2000 tot 2008, Films van de familie Heesters, Het schoolleven op de kleuterschool rond 1970 van Mevr. Klep Het afscheidsfeest van Juffrouw Bastiaansen, Het schoolleven in de 70 jaren Een verslag van de Aogse manifestatie in 1996 op de Dorpswei en Monumenten in Princenhage
Home