Princenhaags Museum
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Princenhaags museum zet Princenhage op de kaart. Het Princenhaags museum sluit zich met de nieuwe expositie aan bij het thema van de open monumentendag: Op de kaart. Het gebied van Princenhage strekte zich vanaf 1200 tot 1 januari 1942, toen de gemeente Princenhage werd opgeheven, uit van Etten en Leur tot aan de rivier de Mark en van  Rijsbergen tot Terheijden. In de 19de eeuw paste de vestingstad Breda met gemak 25 keer op het grondgebied van Princenhage. Breda groeide pas na de sloop van de vestingwerken in 1870 en zocht en vond de groeiruimte in de omliggende gemeenten zoals Princenhage, Teteringen en Ginneken. Tijdens de 80-jarige oorlog was Princenhage vaak het hoofdkwartier van de Spaanse troepen die Breda wilden veroveren. De vestingwerken van Breda lagen ook gedeeltelijk op Princenhaags grondgebied. De militaire kaarten op de tentoonstelling geven o.a een beeld van de situatie van Princenhage en Breda tijdens de 80-jarige oorlog. Op de kaarten uit de 17de eeuw van de bekende cartograaf Snellius is het dorp te vinden. Een bijzondere kaart is die van het Bisdom Breda, die is gemaakt bij gelegenheid van de ontwikkeling van het Heuvelkwartier en de r.k. parochie van Altijd Durende Bijstand. Verder zijn er historische kaarten, schoolkaarten, ontwikkelingskaarten van het gebied, waaronder ook de nieuwbouw in Effen. Ook zijn er wandelkaarten en stafkaarten te bekijken. Hengelliefhebbers kunnen zien waar gevist kan worden met en zonder vergunning. Het museum laat u opnieuw kennismaken met een gerestaureerde maquette van Princenhage die speciaal door de gemeente is ontwikkeld toen Princenhage werd uitgebreid met het woongebied rondom de Ambachtenlaan.
Home