Princenhaags Museum
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Bijna vijftien jaar geleden startte het Princenhaags Museum met de voorbereiding voor de eerste tentoonstelling die in de Koe werd gehouden. De stichting Princenhaags museum had op zaterdag 13, zondag 14 september en zondag 12 oktober een speciale tentoonstelling waarin de aanwinsten van 2008 centraal staan. We kunnen met een gerust hart spreken van special, want in het afgelopen jaar is het Princenhaags Museum in het bezit gekomen van een aantal unieke zaken die het aankijken meer dan waard zijn en onderdeel uitmaken van het erfgoed van Princenhage. Zo beschikt het museum blijvend over een 14-tal schilderijen van Jan Theuns (1877-1961). De schilder is geboren en opgegroeid in Princenhage. Later verhuisde hij naar de Bredase Chassé Singel. "Ik wordt nooit een echte Bredanaar" heeft hij toen gezegd. Landelijk werd hij bekend als de "Bredase Rembrandt ". Nauwkeurig wist hij met zijn kunst de Brabantse mens in de eigen omgeving gestalte te geven. In Brabant is Jan Theuns vooral bekend om zijn stads- en dorpsgezichten en zijn geschilderde portretten. De schilderijen die o.a worden tentoongesteld zijn: Kermis in Princenhage. Theuns maakte twee keer een impressie van de kermis. De eerste keer rond 1904. Dat werkstuk hangt in de Rabobank op de Haagsemarkt. De tweede keer dat hij de kermis op doek zette was rond 1930. Dit grote schilderij van ruim twee bij één meter is een pronkstuk voor Princenhage en kwam in het bezit van het Princenhaags Museum dankzij een legaat van Mevr. Holst.  Enkele andere werken: Echtgenote van Theuns met dochtertje op begraafplaats Zuilen, dorpsgezicht Princenhage, portret van de moeder van Theuns en een stilleven met bloemen. Daarnaast worden twee voorwerpen tentoongesteld die tot voor kort totaal onbekend waren en onlangs geschonken werden. Zij zijn afkomstig uit de oude dorpsschool van Princenhage, gebouwd in 1646. Dit zijn: de originele gevelsteen met het uitgehakte jaartal 1646 uit de noordelijke zijgevel van het pand en een kunstig smeedijzeren muuranker ook uit 1646 uit de nokgevel van het pand. Deze oude dorpsschool van Princenhage, die stond achter de Martinuskerk dicht bij “de Tuintjes” heeft een mooie historie. In de dorpsrekening van 1645 wordt de aankoop van bouwmaterialen vermeld, bestemd voor het bouwen van de nieuwe school, die gebouwd gaat worden met duurzame materialen en die goede lokalen krijgt. Dat was kennelijk in die jaren iets bijzonders en werd gezien als een van de betere schoolgebouwen uit de Baronie. Tot in de negentiende eeuw ging de Princenhaagse jeugd - jongens en meisjes- hier naar school. In 1829 werd een ander schoolgebouw betrokken dat op Dreef 4 is gebouwd. De oude dorpsschool werd tijdelijk een woonhuis, een ziekenbarak, brandspuithuis en een jeugdgebouw voor de verkennerij. In 1966 werd het afgebroken vanwege te hoge onderhoudskosten, een enorm verlies was dit, ook omdat dit toen het oudste wereldlijke pand van Princenhage was. <- De oude dorpsschool.
Home