Princenhaags Museum
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Coen de Koning, Kees Rijvers, Harry Voesenek, Kees Pellenaars, Wim van Est, Wout Wagtmans, Leo Canjels, Koos Mathijsen, Piet Hanegraaf, Piet Cooremans, Karel Leijten, Noor v.d. Ster, Marcel Laros, Johan de Koning en Kirsten Snijder kom je allemaal tegen in het Princenhaags Museum. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze allemaal uitblinkers waren of zijn in hun tak van sport en dat ze een band met Princenhage hebben. Ze zijn er geboren, wonen er nog steeds of hebben er een tijd gewoond. Zo staat bij Kees Rijvers, Harry Voesenek, Koos Mathijsen, Leo Canjels en Piet Cooremans Princenhage als geboorteplaats in hun paspoort. Zij zijn immers vóór 1942 geboren. Schaatser Coen de Koning woonde de laatste jaren van zijn leven in de Heuvelstraat en ligt op het kerkhof achter de Martinuskerk begraven. Wim van Est had een cafetaria Bordeaux-Parijs in het pand waar nu het Bierreclamemuseum is gevestigd, Wim had al twee keer deze tocht van ruim 600 km gewonnen toen hij in Princenhage kwam wonen. In 1961 won hij hem voor de derde keer.  Het huis van Kees Pellenaars aan de Liesboslaan heette ‘Hier is’t’ en Wout Wagtmans woonde in de Dr. Batenburglaan en de Heuvelstraat. De expositie “Sportvedetten uit Princenhage” belicht de carrière van deze sporters. Kees Rijvers zei benieuwd te zijn naar de brief die hij aan het eind van zijn loopbaan als voetballer naar NAC stuurde waarin hij zijn contract opzegt. Dankzij het NAC-museum is de brief te zien. Rini Wagtmans stelde materialen van Wim van Est en Wout Wagtmans beschikbaar. Andere sporters doken in hun eigen archief. Er zijn filmopnamen van o.a de val van Wim van Est in het ravijn, Wout Wagtmans wint een Touretappe, Het wereldkampioenschap van Noor v.d. Ster, de loopbaan van Marcel Laros en het debuut van Kees Rijvers in het Nederlands Elftal.  
Home