Princenhaags Museum
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Van dingen die vertellen  Onder deze titel exposeerde het Princenhaags Museum materialen uit de eigen collectie: een bureauagenda van Notaris Esser uit 1928 laat zien wat zijn dagelijkse bezigheden waren. Rekeningen en attributen van ondernemers uit vroeger jaren verduidelijken het tijdsbeeld. Wat verkocht men zoal en hoe lagen de prijzen. In de dertiger jaren van de vorige eeuw had Princenhage een eigen VVV- boekje. In 1921 had Breda reeds annexatie-plannen. Enige tijd later verscheen een boekwerk waarin die plannen werden bestreden door de gemeentebesturen van Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen. In de vijftiger jaren stonden langs de snelweg betonnen borden met verwijzingen van de afstanden naar de volgende plaats. Een betonnen bord van de N72 (de weg Roosendaal- Breda)met de verwijzing naar Princenhage is eveneens te zien. Van de slager Speek ontvingen wij een aantal interessante attributen, zoals een schietpin waarmee de dieren werden gedood; foto’s van de winkel. In een notitieboekje lezen we dat slager Speek op 2 januari 1933 voor het Joseph gesticht een koe heeft geslacht. Hij kreeg daarvoor fl 18.00 betaald en fl. 6,10 als deurloon. Drie dagen later kocht hij bij F. Baremans op Vuchtschoot een varken van 117 kilo voor 30 cent per kilo. Wie kent wielrenner Fons Speek? Soms vertellen de voorwerpen niet genoeg. Dat de slagersfamilie ook sportmensen in de familie hadden, vertelt een foto van een wielrenner in kampioenstrui. De achterkant laat ons weten dat het gaat om Fons Speek, kampioen van Nederland liefhebbers ± 1930. Helaas kunnen we geen bronnen vinden die dat bevestigen. De KNWU opgericht in 1928 geeft geen uitsluitsel. Wellicht kunnen oudere sportfanaten ons verder helpen. Het bewijs dat Mien Speek op 29-08-1932 haar zwemdiploma haalde in zwem inrichting Boeimeer ligt ook op de tentoonstelling. De vele schenkingen die het Princenhaags Museum de afgelopen jaren ontving, waren de aanleiding om hieraan een bijzondere expositie te wijden. Het betreft nog niet eerder geëxposeerde voorwerpen. Onder andere een aantal rekeningen en attributen van Princenhaagse middenstanders uit lang vervlogen tijden. De bedrijven van de meeste ondernemers bestaan niet weer, maar zullen zeker herinneringen oproepen. Denk maar aan Juwelier Tonino, Toko van der Sanden, aannemer Van Etten en zoon. En zo had Princenhage in de dertiger jaren van de vorige eeuw  een eigen VVV-boekje. In het voorwoord schrijft Burgemeester Vermeulen o.a.: ...Immers kunnen weinig gemeenten in ons land bogen op twee prachtige natuurmonumenten zoals Princenhage bezit: 1. het mooie, majestueuze Liesbosch...... 2. het liefelijke. rustige Mastbosch...... Met schitterende foto’s toont het boekje mooie plekjes in het dorp, zoals de woning Huize Mertersem: de woning van Mevr. Van Gogh en later notaris Esser. In 1921 had Breda al annexatieplannen. Enige tijd later verscheen een boekwerk waarin die plannen werden bestreden door de gemeentebesturen van Princenhage, Ginneken & Bavel en Teteringen. Filmopnamen van de Familie Heesters uit begin jaren vijftig tonen de intocht van Sint Nicolaas en een wandeling naar de boerderij van Verschuren.Dit varieert van medailles gewonnen door de schutterij in 1879 tot een film over de Haagweg. Op foto’s van de inhuldiging van Mgr. Horsthuis en van de ouderensociëteiten staan veel inwoners van Princenhage. Rekeningen van de Princenhaagse ondernemers laten zien hoe gevarieerd het winkelaanbod was. Er is echter nog meer te zien: suikerzakjes, gebruiksvoorwerpen, bezwaren tegen de annexatie, etc. In de vijftiger jaren filmde de familie Heesters de intocht van Sinterklaas en diverse wandelingen door Princenhage. Gedeelten uit deze films werden tijdens de openingstijden getoond. Het is onmogelijk om alle schenkingen te exposeren. Bovendien komt een aantal voorwerpen beter tot zijn recht bij een expositie met een bepaald thema. Het getoonde geeft zeker aanleiding om de verhalen over het Princenhage te vervolmaken. Wellicht kunnen de bezoekers extra informatie verstrekken.
Gastvrouwen van “de schakel”
Home