Stichting Princenhaags Museum De Stichting Princenhaags museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed van het dorp te bewaren, te documenteren en door thema-tentoonstellingen dichter bij haar bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen. Veel werk wordt belangeloos verzet door de leden van het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers. Het bestuur Rini v.der Linden - voorzitter Telefoon: 06-14101467 Email: voorzitter@princenhaagsmuseum.nl Kees van Oosterhout - vice-voorzitter Martin Wildeboer - 2e vice voorzitter Frans Langen - secretaris Jorien v.d.Corput - 2e secretaris Ad v.den Enden - penningmeester Ab van Olphen - conservator Mart v.den Berg - beheerder pand Vrijwilligers George Tacq, Frans van Langen, Ineke van Langen, Ferry Muller, Lia van Endschot, Arny Otten,  Louis Hoenen, Wim van Unen, Lisette Bachman, Jose Dirven, Jan Bachman, Els Baljeu, Michiel Crince, Wibout van Dort, Mieke Mertens, Eelco van Olphen, Lieneke van der Schoot, Ida Sol, Conny Verheijen, Anja Wildeboer, Martin Wildeboer, Len van den Berg, Marianne van Unen, Jose Moelandts, Frans Moelandts, Ilse Goyarts, Elly Muller en Elly van der Linden. Contact Frans Langen, Haagweg 334 4813XE Breda, Telefoon 076-5143289 Email: info@princenhaagsmuseum.nl Bankrelatie Rabobank Breda IBANNUMMER: NL19RABO0182442454 Schenkingen/bruikleen Wilt U materialen schenken aan het Princenhaags museum, neem dan contact met ons op info@princenhaagsmuseum.nl Openingstijden Princenhaags museum Iedere tweede zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. Met uitzondering van de maanden april (vanaf de 9e) mei,juni, juli, augustus en september (tot de 8e) dan wordt het museum te beschikking gesteld aan derden. Verder zijn wij iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.
Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813XE Breda, Princenhage
Bent U al vriend van het Princenhaags museum? De kosten van de dagelijkse exploitatie zoals huur van het gebouw, energie, tentoonstellings- kosten, verzekeringen etc., kunnen we groten- deels opvangen dankzij de bijdragen van onze vrienden van het Princenhaags museum. Privacy verklaring Kosten  Door overmaking van tenminste € 25,00 op Raborekening IBAN:  NL19RABO0182442454  t.n.v. Stichting Princenhaags museum steunt u  daadwerkelijk onze activiteiten.  Voordelen voor U als vriend U heeft  dan gratis toegang tot alle door ons georganiseerde exposities en andere activitei- ten. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het Princenhaags museum door een digitale nieuwsbrief. Onze stichting is ANBI geregistreerd. Locatie Het museum ligt aan de Haagweg (naast de ingang van Begraafplaats Haagveld). Er is ruimte om de fiets te stallen en volop parkeergelegenheid voor de auto. Klik hier voor de plattegrond.  Expositieruimte Het Princenhaags museum beschikt over een mooie expositieruimte die gedurende  weken in het jaar gebruikt wordt voor andere activiteiten. Voor expositiesin de expositieruimtie zie onder het tabblad Exposities