Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage secr.: Frans Langen - Haagweg 334 bis 4813XE Breda  Tel:  076-514 0121      E-mal: info@princenhaagsmuseum.nl Onder de titel ”Rondom het eiland tot aan De Koe” organiseert het Princenhaags Museum in het komende half jaar een expositie over de historie van de Liesbos- en de Doelenstraat. De titel typeert ook de geografische ligging van een  van de oudste straten van Princenhage. Al in de Middeleeuwen moet er een weg gelegen hebben in de richting van Bergen op Zoom.  De huidige Haagsemarkt vormde ook toen al een belangrijk kruispunt van wegen die vanuit alle windrichtingen samen kwamen bij de Middeleeuwse Martinuskerk. Het is dan ook logisch dat Gielis Beys,  schepen van Princenhage en wiens zoon later de op één na jongste dochter van de beroemde Antwerpse drukker Plantijn zou huwen,  begin van de 16e eeuw in dat centrum zijn herberg inrichtte. De Liesbosstraat, in het begin nog samen met de huidige Doelenstraat,  begon als een zeer ruime weg in de breedte van de toenmalige markt. Een doorgaande weg (Breda - Bergen op Zoom) is altijd al aantrekkelijk geweest voor ambacht, handel en verkeer. Het grote aantal neringdoenden en ambachtslieden valt dan ook op.  Die waren er niet alleen voor de Princenhaagse bevolking maar ook voor de doortrekkende boeren en tuinders, fabrieksarbeiders op weg naar de eerste fabrieken van Breda, handelaren,  militairen op oefening enz., enz.. Vanaf de markt tot aan De Koe kon men in de vooroorlogse Liesbos- en Doelenstraat, o.a. terecht bij een bank, smederij, tuigmakerij, wijnhandel, kruideniers, een slager, een café, autoverhuur, diverse  handelaren en een brouwerij. Een bedrijvigheid die nog verlevendigd werd door de stoomtram die vanaf het eind van de 19e eeuw Breda verbond via de Liesbosstraat met westelijk Brabant en via de Haagsemarkt met  Antwerpen.  Met medewerking van diverse (oud)bewoners kan het Princenhaags Museum weer bijzondere foto’s en documenten uit het verleden en heden van de Liesbosstraat en Doelenstraat tonen. De tentoonstelling "Rondom het eiland tot aan De Koe" is te zien in het Princenhaags Museum, Haagweg 334bis van 13.00 tot 17.00 uur op de zondag 10 januari, 14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni en elke woensdag tussen  13 januari en 12 juni van 10.00 - 12.00 uur.