Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage Haagweg 334 bis - 4813XE Breda/Princenhage secr.: Frans Langen - Haagweg 334 bis 4813XE Breda  Tel:  076-5413589      E-mal: info@princenhaagsmuseum.nl De tentoonstelling WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT heeft als ondertitel: "in de pen voor dorp en vereniging verluchtigd met beeld  en opgeluisterd met muziek". De aanleiding van deze tentoonstelling was de start van de 50ste jaargang van wijkblad Princenhage . De historie van het wijkblad  levert een enorme schat aan gegevens en foto’s van ons dorp. Deze tentoonstelling geeft u de gelegenheid kennis te maken met en terug te kijken naar  de jongste geschiedenis van Princenhage. In de jaren 50 en 60 was het blad De Kleine Trom, maandelijks uitgegeven door Harmonie Cecilia, een waardige voorloper  van het Parochienieuws Sint Martinus en het eveneens wekelijks verschijnende blad van de ondernemers:  Princenhage.  In 1976 fuseerden de twee laatst genoemde gratis weekbladen tot Princenhage. In 1980 werd de naam: Wijkblad Princenhage.Veel  inwoners en organisaties binnen Princenhage hebben hun eigen ervaringen en gevoelens en hun binding met de gemeenschap aan het papier toevertrouwd Ook de historie van dorp en clubs speelt daarbij een belangrijke rol, bijvoorbeeld de historische boeken van Werkgroep Haagse Beemden, boeken over diverse verenigingen en uitgaven over Princenhage en/of Princenhagenaars. Al in 1995 was Princenhage te vinden op internet. met de site. Tijdens de tentoonstelling is het volledige archief van www.princenhage.net in te zien.  Princenhage was ook een aantal keren te zien in TV programma’s. De tentoonstelling laat fragmenten van deze uitzendingen herleven. Een groot aantal mensen kan zich herkennen in de uitzending uit 1990  'Het gezicht van Nederland' en in de Eucharistieviering vanuit de Martinuskerk in 1995. U kunt ook kennismaken met de muzikale producten van artiesten of groepen  uit Princenhage. Ook op dit gebied heeft ons dorp een reputatie opgebouwd.   Het Princenhaags Museum, Haagweg 334bis, is open op de zondagen 11 september - 9 oktober - 13 november en 11 december van 13.00 tot 17.00 uur en iedere woensdag van 10 -  12 uur.